Ես մեռա ծիծաղից.. դուք պետքա տեսնեք էս.. իսկ ինչպես կարձագանքեիք դուք երբ ձեզ հետ լիներ այս ամենաը