ԵՎ այս ամենը կատարվում էր «Մի գնա» երգի ժամանակ.. ԱՆՀԱՎԱՏՏԱԼԻ Է