Ոչ ոք չեր պատկերացնի որ այսպիսի բան կարող է լինել.. ինչ էր կատարվում.. բոլորը ծիծաղից պայթել էին

Աղնյուր