Նրա երգերը ամբողջ համացանցով տարածվել են..Նա ուղղակի հրաշք է

Աղբյուր