Մեռա ծիծաղից ծիծաղից ուվա տեսել Գարիկը ոնցա ՏԺԺՈՒՄ..վերջնա նաեք անպայման

Աղբյուր