Հայ զինվորը այնքան գեղեցիկ կատարեց այս երգը մարմնովս դող անցավ

Աղբյուր