Սարգիս Ավետիսյանի երգը նոր է բայց արդեն հասցրել է արժանանալ շատերի ուշադրոոթյանը

Աղբյուր