Նրան տեսնելուց հետո չի լինի մեկը ով ծիծաղից չպայթի.. տեսնել է պետք